books

Books about Jianjiang:

booksFlying interpretation of Hans Christian Andersen's fairy tale world soul Jianjiang volume(Chinese Edition) by SUN JIAN JIANG (Oct 1, 2013)

booksSun Jianjiang fairy art space on the volume(Chinese Edition) by SUN JIAN JIANG (Oct 1, 2013)

booksArt Gallery Connoisseurship Xin'an school of painting masterpieces election: Jianjiang(Chinese Edition) by BEN SHE (Jan 1, 2000)

booksEnlightenment and traditional culture (Sun Jianjiang Children's Literature and Criticism)(Chinese Edition) by BEN SHE.YI MING (Jan 1, 2000)

booksJianjiang, Kuncan, Shitao, Badashanren si seng hua ji: Gu gong bo wu yuan, Shanghai bo wu guan, Tianjin shi yi... (1991)

booksMing Qing Anhui hua jia zuo pin xuan: Ji nian Jianjiangda shi shi shi san bai nian zhou nian "Jianjiang ji Huangshan... (1988)

wiki

Wiki information Jianjiang:

Cai Jianjiang
Organization leader, Person

Cai Jianjiang is a President and executive Director, Air China

Chen Jianjiang
Film editor, Person

Chen Jianjiang is a film editor.